ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Một 8, 2021

Thầy Nguyễn Tường Quân –  “Chỉ có con người phân biệt con người chứ âm nhạc thì không phân biệt ai với ai”

Thầy Nguyễn Tường Quân – “Chỉ có con người phân biệt con người chứ âm nhạc thì không phân biệt ai với ai”

Xuất hiện trong bài viết tuần này, Quân đã có nhiều chia sẻ thú vị với Adam Muzic về hành trình của mình tại đây. Cái duyên đến với đại gia đình Adam Muzic Nhắc về cơ duyên đến với Adam Muzic, Quân chia sẻ nó đến với mình rất tình cờ. Trong một lần,…

Quickom Call Center