ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Hai 15, 2022

GYM Muzic – Thực Hành Học Hát Hàng Ngày Cùng ADAM Muzic

GYM Muzic – Thực Hành Học Hát Hàng Ngày Cùng ADAM Muzic

Gym Muzic là chương trình học mỗi ngày dành cho các bạn muốn được luyện tập, rèn luyện giọng hát hàng ngày tại ADAM Muzic. Đặc biệt, mỗi buổi học hàng ngày lúc 18h là một kỹ năng âm nhạc khác nhau: hát cùng guitarist, thực hành tại phòng thu, thực hành hát livestream,…  TẠI…

Quickom Call Center