CHÍNH SÁCH

GIẢM GIÁ VÀ HỌC BỔNG

1. Giảm giá theo khung giờ học

GIẢM 7% HỌC PHÍ

Cho học viên đăng ký học cá nhân hoặc lớp nhóm vào khung giờ từ 8:00 đến 14:00 hàng ngày

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

2. Giảm giá khi đăng ký theo nhóm

GIẢM 15% - 20% HỌC PHÍ

Cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 - 5 người

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

3. Giảm giá cho học viên cũ

GIẢM 15 % HỌC PHÍ

Cho học viên cũ quay trở lại học và các học viên đang học trên 1 năm

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

4. Giảm giá khi đăng ký dài hạn

GIẢM 10% - 15% HỌC PHÍ

Cho học viên đăng ký và đóng trước học phí từ 2 khóa trở lên

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

5. Học viên từ các trung tâm và trường âm nhạc khác

GIẢM 10% - 20% HỌC PHÍ

Cho học viên đã và đăng học tại các trung tâm, trường học âm nhạc khác

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

5. Giảm giá khi đăng ký trước

ĐĂNG KÝ TRƯỚC GIẢM TỚI 12%

Dành cho học viên muốn đăng ký sớm các suất học tại ADAM Muzic

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

6. Học bổng cho tài năng âm nhạc

TẶNG HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

Cho những bạn có tài năng ca hát đoạt giải thưởng từ một cuộc thi âm nhạc

Học Hát Ngay Hôm Nay

Thỏa mãn đam mê âm nhạc trong bạn với khóa học Hát Hay Như Thần Tượng
Đăng ký ngay

Đăng ký học hát ngay hôm nay

Quickom Call Center