Thầy Đoàn Nhược Quý

9+

Năm kinh nghiệm

500+

Học viên từng học

100+

Chủ đề âm nhạc

25K+

Người theo dõi

ADAM MUZIC
TIÊN PHONG TRONG
ĐÀO TẠO ÂM NHẠC ONLINE

Want to get the cheapest air ticket? All you need is the Torel app for Android and iPhone! Find all the best deals that are available on your region to your phone at ease.

HỌC PHÍ

10 Buổi

990k
/ Khóa
  • Tiết kiệm 510,000₫
  • Học trong 3 tháng

40 buổi

2,990k
/ Khóa
  • Tiết kiệm 3,010,000 ₫
  • Học trong 6 tháng
Hot nhất

80 buổi

5,990k
/ Khóa
  • Tiết kiệm 7,010,000 ₫
  • Học trong 12 tháng

Đăng ký học

Quickom Call Center