Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

rung môi

Rung môi (Lip Trills) có tác dụng gì?

Rung môi (Lip Trills) có tác dụng gì?

Rung môi có lẽ là một luyện thanh phổ biến mà ai cũng làm mỗi khi tham gia vào các lớp học thanh nhạc. Đây là một bài tập ai cũng biết, ai cũng làm, và có lẽ là làm rất nhiều, nhưng tại sao chúng ta cần phải thực hành bài tập này thì…

Quickom Call Center