ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Sáu 18, 2019

Ớt có tốt cho giọng hát?

Ớt có tốt cho giọng hát?

Việc ăn ớt cay ngay trước lúc diễn khiến bạn bị tiết nhầy nhiều, đôi khi lại thành hại, do khó kiểm soát tốt giọng hát, bạn đã bao giờ hát tự tin khi mũi sụt sùi như đang khóc chưa?

Quickom Call Center