Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ngày: Tháng Mười Một 23, 2021

Phần kết luận về Mix voice – Passaggio

Như đã được đề cập ở chuỗi bài vừa qua, nhìn chung để thực hiện thành công mix voice chúng ta nên chú ý những yếu tố sau: Loại bỏ thói quen tăng âm lượng, tống hơi quá mạnh khi lên cao. Nên luyện tập nhiều để biết được và quen thuộc với lực cần…

Quickom Call Center