ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Một 22, 2022

Hát lướt nốt – Glissando và Portamento có gì khác biệt ?

Hát lướt nốt – Glissando và Portamento có gì khác biệt ?

Trong thanh nhạc, có muôn vàn những kỹ thuật được sử dụng để làm đẹp cho bài hát cũng như làm cho giọng hát có thẩm mỹ hơn. Việc giao thoa nền văn hóa giữa các nước qua các thời kỳ với nhau cũng làm cho một kỹ thuật thanh nhạc nhưng có nhiều tên…

Quickom Call Center