Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ngày: Tháng Chín 24, 2022

Perfect Pitch là gì? Bài tập rèn luyện tai nghe cao độ

Perfect Pitch là gì? Bài tập rèn luyện tai nghe cao độ

Perfect pitch hay “cao độ hoàn hảo” là khả năng cực hiếm để xác định một nốt nhạc mà không cần bất kỳ tham chiếu nào. Perfect pitch là gì? Như đã mở đầu ở trên, những người có Perfect pitch thậm chí có thể xác định cao độ của các âm thanh được tạo…

Quickom Call Center