Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

phân loại tuner

Tuner và phân loại tuner

Tuner và phân loại tuner

Có một công việc hết sức cơ bản mà tất cả chúng ta – những người chơi nhạc cụ bộ dây – buộc phải làm trước khi chơi đàn, đó là lên dây đàn. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ có một số ít nhạc sỹ tự rèn luyện được cho mình khả năng “cảm…

Quickom Call Center