Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

speech level singing

Speech Level Singing – Kỹ thuật thanh nhạc hiện đại nổi bật từ cuối thế kỷ 20 đến nay.

Speech Level Singing – Kỹ thuật thanh nhạc hiện đại nổi bật từ cuối thế kỷ 20 đến nay.

Nội dung bài viết Để tiếp nối bài viết đại cương về 2 kỹ thuật thanh nhạc trước, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi sâu hơn về kỹ thuật Speech Level Singing. Sự ra đời của Speech Level Singing (SLS)? SLS là một kỹ thuật thanh nhạc được phát minh bởi giảng viên thanh…

Quickom Call Center