ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Năm 12, 2015

Vocal Fry – Giọng siêu trầm

Vocal Fry – Giọng siêu trầm

Hầu hết mọi người đều cố gắng mở rộng cho quãng giọng mình bằng cách tập trung tập luyện vào các note cao, có khi nào bạn nghĩ ngược lại chưa nhỉ? Có khi nào bạn tập luyện cho các note thấp của mình, cũng như tìm hiểu kỹ thuật để tập luyện chưa? Hay…

Quickom Call Center