Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Ba 9, 2017

Anatomy – Giải Phẫu học – Tầm quan trọng trong thanh nhạc.

Anatomy – Giải Phẫu học – Tầm quan trọng trong thanh nhạc.

Lợi ích của Anatomy – Giải phẫu học để hiểu về: Chắc nhiều lần bạn nghe người khác nói về vị trí âm thanh, sự thả lỏng, lấy hơi xuống bụng, khoảng vang, bla bla bla,… Nhiều đến nỗi bạn phải “bấn loạn” trong mớ hỗn độn mà không có một cái gì “bấu víu”…

Quickom Call Center