ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Hai 23, 2022

Hướng dẫn hít vào hiệu quả khi hát – Tổng hợp tất cả kiến thức về pha hít vào

Hướng dẫn hít vào hiệu quả khi hát – Tổng hợp tất cả kiến thức về pha hít vào

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu pha hít vào trong hai pha của hít thở mà bài trước mình đã đề cập nhé.  Bạn có thể xem lại bài nguyên lý chung về hơi thở trong thanh nhạc tại đây.   Nhắc lại các yếu tố của pha hít vào hiệu quả: Tốc độ…

Quickom Call Center