Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Hai 21, 2022

Nguyên lý chung về hơi thở trong ca hát

Nguyên lý chung về hơi thở trong ca hát

Hô hấp thông thường: Thông thường, hô hấp diễn ra như sau: Chúng ta hít vào bằng mũi, miệng. Không khí sau đó vào khoang miệng, khoang mũi, khoang họng rồi đi vào phổi. Ở phổi, tại các phế năng, Oxy thấm vào mạch máu, đồng thời, CO2 từ mạch máu được truyền vào phế…

Quickom Call Center