Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Các loại khoá nhạc

Các loại khoá nhạc

Một ký hiệu trong âm nhạc – dùng để xác định tên các nốt nhạc trên khuông nhạc. Đó là khoá nhạc hôm nay ADAM Muzic sẽ giới thiệu đến các bạn các loại khoá nhạc, vị trí của khoá nhạc và ý nghĩa của nó thông qua infographic này.

Clef music infographic-01

 

 

 

Quickom Call Center