Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

apple

Làm nhạc bằng Windows PC hay Mac của Apple

Làm nhạc bằng Windows PC hay Mac của Apple

Làm nhạc trên máy tính PC thường hay những sản phẩm Mac của Apple thì sẽ hay hơn hoặc dễ dàng hơn. Đây là câu hỏi mà một số bạn mới tìm hiểu về sản xuất nhạc, kỹ thuật viên phòng thu hay các bạn đang học về hòa âm phối khí hay thắc mắc….

Quickom Call Center