Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Đánh giá iRig Mic HD2

[Đánh giá] iRig Mic HD 2 – Micro thu âm di động

[Đánh giá] iRig Mic HD 2 – Micro thu âm di động

Như các bạn đã biết thì Apple đã giảm đi tối đa các cổng vào. Họ đã thay thế bằng duy nhất cổng lightning cho các thiết bị điện thoại. Điều đó dẫn đến việc hạn chế đi số lượng của các thiết bị kết nối bằng các cổng kết nối khác. Micro thu âm…

Quickom Call Center