Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ĐỗThànhĐạt

Một người nghệ sĩ có nên biết về “Truyền thông nhân hiệu”?

Một người nghệ sĩ có nên biết về “Truyền thông nhân hiệu”?

Thông thường, các bạn nghệ sĩ khi mới tham gia thị trường âm nhạc sẽ nghĩ chỉ cần biết hát là đủ. Nhưng “Truyền thông nhân hiệu” cũng là một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng đấy! Vì nó giúp người nghệ sĩ biết cách truyền thông hình ảnh bản thân đến công…

Quickom Call Center