Search
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Giá kẹp máy tính bảng

[Đánh giá] iKlip Xpand – Giá kẹp hổ trợ biểu diễn

[Đánh giá] iKlip Xpand – Giá kẹp hổ trợ biểu diễn

Trong lúc biểu diễn, quên bài là một điều cực kì tồi tệ đối với một nghệ sĩ. Họ đã nghĩ ra cách này hoặc cách khác để giữ bản thân mình luôn nhớ bài khi phải vừa hát vừa đàn. Tuy nhiên cách truyền thống là mang sấp bài lên sân khấu thật bất…

Quickom Call Center