Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Mười 24, 2021

Cộng hưởng (Resonance) – Vị trí âm thanh

Cộng hưởng (Resonance) – Vị trí âm thanh

Các khái niệm cơ bản trước khi tìm hiểu cộng hưởng: Sẽ rất khó hiểu nếu nói ngay vào chủ đề cộng hưởng trong khi các bạn chưa hiểu rõ, hoặc chưa nhớ được các khái niệm vật lý xung quanh nó. Mình sẽ nhắc lại những khái niệm thú vị về dao động cơ…

Quickom Call Center