Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Ba 10, 2022

Cách phân chia loại giọng – Phần 3: Các yếu tố để xác định loại giọng

Cách phân chia loại giọng – Phần 3: Các yếu tố để xác định loại giọng

Chúng ta đã tìm hiểu cách phân chia loại giọng theo âm nhạc Phương Tây cổ điển, âm nhạc Phương Đông và âm nhạc hiện đại (nhạc nhẹ). Vậy dựa vào những yếu tố nào giúp chúng ta phân chia loại giọng. Hãy cùng Adammuzic tìm hiểu trong bài này nhé Vocal range – âm…

Quickom Call Center