ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

DỊCH VỤ HÒA ÂM PHỐI KHÍ

PHỐI KHÍ CƠ BẢN

Dành cho các dự án nhạc cá nhân
3,000,000 Đ 1 bài
 • Thực hiện trong 10 ngày
 • 1 nhạc cụ (Guitar/Piano ...)
 • Yêu cầu đơn giản

PHỐI KHÍ CHUẨN

Dành cho các dự án nhạc sự kiện, doanh nghiệp
8,000,000 Đ Giảm 10% cho học viên Adam Muzic
 • Thực hiện trong 7 ngày
 • 5 - 15 nhạc cụ
 • Yêu cầu cao, remix...
Chọn nhiều nhât

PHỐI KHÍ CHUYÊN NGHIỆP

Dành cho các dự án đầu tư vào ý tưởng và chất lượng
25,000,000 Đ 1 bài nhạc
 • Thực hiện trong 5 ngày
 • 15 - 20 nhạc cụ
 • Yêu cầu phức tạp (dàn dây, giao hưởng, ...)
 • Thu thật một số nhạc cụ (Guitar, Violin, Sax)
 • Team Pro thực hiện

SẢN PHẨM MẪU

ĐẶT HÒA ÂM PHỐI KHÍ

Quickom Call Center