Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

DỊCH VỤ HÒA ÂM PHỐI KHÍ

PHỐI KHÍ CƠ BẢN

Dành cho các dự án nhạc cá nhân
3,000,000 Đ 1 bài
 • Thực hiện trong 10 ngày
 • 1 nhạc cụ (Guitar/Piano ...)
 • Yêu cầu đơn giản

PHỐI KHÍ CHUẨN

Dành cho các dự án nhạc sự kiện, doanh nghiệp
8,000,000 Đ Giảm 10% cho học viên Adam Muzic
 • Thực hiện trong 7 ngày
 • 5 - 15 nhạc cụ
 • Yêu cầu cao, remix...
Chọn nhiều nhât

PHỐI KHÍ CHUYÊN NGHIỆP

Dành cho các dự án đầu tư vào ý tưởng và chất lượng
25,000,000 Đ 1 bài nhạc
 • Thực hiện trong 5 ngày
 • 15 - 20 nhạc cụ
 • Yêu cầu phức tạp (dàn dây, giao hưởng, ...)
 • Thu thật một số nhạc cụ (Guitar, Violin, Sax)
 • Team Pro thực hiện

SẢN PHẨM MẪU

ĐẶT HÒA ÂM PHỐI KHÍ

Quickom Call Center