Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Thonet & Vander

*Lưu ý: Các sản phẩm dưới đây chưa bao gồm VAT

KURBIS BT

 • Kích thước: 276 x 181 x 222mm
 • Kết nối: Bluetooth 4.0
 • Công suất: 60W

3,720,000 ₫

VERTRAG BT

 • Kích thước: 161 x 190 x 240 mm
 • Kết nối: Bluetooth 4.0
 • Công suất: 36W

2,785,000 ₫

Kugel - 6,775,000 ₫

HOCH BT

 • Kích thước: 460 x 181 x 230 mm
 • Kết nối: 3.5mm, Bluetooth 4.0
 • Công suất: 70W

4,915,000 ₫

KUGEL

 • Kích thước: 355 x 222 x 239 mm
 • Kết nối: Bluetooth 4.0
 • Công suất: 140W

6,775,000 ₫

 

TITAN

 • Kích thước: 400 x 300 x 300mm
 • Kết nối: Bluetooth 4.0
 • Công suất: 180W

8,185,000 ₫

KOLOSS

 • Kích thước: 555 x 225 x 225 mm
 • Kết nối: Bluetooth 4.0
 • Công suất: 160W

8,635,000 ₫

 
 

SPIEL BT

 • Kích thước: 200 x 150 x 215 mm
 • Kết nối: BLUETOOTH®
 • Công suất: 20 w

1,170,000 ₫

GRUB BT

 • Kích thước: 185 x 325 x 270 mm
 • Kết nối: BLUETOOTH®
 • Công suất: 54 w

2,535,000 ₫

 
 
RATSEL

LAUT BT

 • Kích thước: 253 x 253 x 365 mm
 • Kết nối: BLUETOOTH®
 • Công suất: 68W

2,830,000 ₫

RATSEL BT

 • Kích thước: 253 x 100 x 111 mm
 • Kết nối: Bluetooth 2.1
 • Công suất: 72w

4,245,000 ₫

 
 
423620

M6 STUDIO

 • Kích thước: 330 x 222 x 266 mm
 • Kết nối: 0
 • Công suất: 90W RMS
6,550,000 ₫

FREI

 • Kích thước: 202 x 74 x 60 mm
 • Kết nối: BLUETOOTH®
 • Công suất: 10W

790,000 ₫

 
 
Soundbar Dunn - 2,340,000 ₫

SOUNDBAR DUNN

 • Kích thước: 
 • + Sound bar : 750 x 58 x 60mm
 • + Aacouttic box : 200x200x250mm
 • Kết nối: Bluetooth
 • Công suất: 100W

2,340,000 ₫

Quickom Call Center