Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

ADAM MUZIC TUYỂN DỤNG

200 GIÁO VIÊN ÂM NHẠC

Bạn yêu âm nhạc?

Bạn mong muốn truyền đạt cho các thế hệ sau?

Bạn muốn có môi trường chuyên nghiệp để thực hiện ước mơ?

Adam Muzic là nơi sẽ hỗ trợ bạn đạt được điều đó

Thanh nhạc

Đăng kí trở thành giáo viên thanh nhạc tại Adam Muzic

Các loại nhạc cụ

Đăng kí trở thành giáo viên dạy các môn nhạc cụ tại Adam Muzic

Sản xuất âm nhạc

Đăng kí trở thành giáo viên dạy sản xuất tại Adam Muzic

Kỹ thuật phòng thu

Đăng kí trở thành giáo viên kỹ thuật phòng thu tại Adam Muzic

Lý thuyết âm nhạc

Đăng kí trở thành giáo viên dạy lý thuyết và cảm thụ âm nhạc tại Adam Muzic

Các môn khác

Đăng kí trở thành giáo viên dạy các bộ môn nghệ thuật khác tại Adam Muzic

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TẠI ADAM MUZIC

Tham gia các dự án do Adam Muzic Production đảm nhiệm.

Tham gia các team nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng khác trong hoạt động nghệ thuật.

Nhận nhiều ưu đãi từ các dịch vụ của Adam Muzic.

Và nhiều hoạt động nghệ thuật khác do Adam Muzic tổ chức.

Quickom Call Center