Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Một 22, 2021

Làm thế nào để có thể VỪA ĐÀN VỪA HÁT CÙNG LÚC?

Làm thế nào để có thể VỪA ĐÀN VỪA HÁT CÙNG LÚC?

Tìm hiểu những khó khăn Vừa hát và vừa đàn không phải là một điều đơn giản. Trên thực tế, có những bạn đàn rất giỏi nhưng khi kết hợp với hát lại gặp tình huống mắc lỗi khi hát. Điều bình thường, bạn có thể dành cả một khoảng thời gian dài để luyện…

Quickom Call Center