Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Mười Một 3, 2021

Mix voice – Passaggio – Phần khái niệm

Mix voice – Passaggio – Phần khái niệm

Mix voice và Passaggio là gì? Chúng ta đã tìm hiểu ở bài 6 “Tính chất của một giọng hát- Quãng giọng (cơ chế giọng)”, các quãng giọng gọi là voice register, được phân chia theo nhiều định nghĩa, trong đó có hai định nghĩa chính, đã đề cập trong bài 6, các bạn có…

Quickom Call Center