ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1

Ngày: Tháng Mười Hai 28, 2021

Legato là gì? Cách luyện tập và áp dụng vào bài hát

Legato là gì? Cách luyện tập và áp dụng vào bài hát

Trước khi đưa ra định nghĩa về legato, hãy cùng mình nghe qua 2 đoạn clip dưới đây cùng một bài hát Emotion của Mariah Carey Ở đoạn clip đầu tiên, hãy chú ý tại 1:48-1:50, cô dùng whistle rất nhanh: Ở đoạn clip thứ 2, hãy chú ý ngay 2:05 -2:06, cô cũng đang…

Quickom Call Center