Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Ngày: Tháng Một 8, 2022

Nâng cao cộng hưởng – Các vị trí âm thanh 2

Nâng cao cộng hưởng – Các vị trí âm thanh 2

Ở bài trước chúng ta đã nhắc lại khái niệm (có ba phần: đối với người nghe, đối với người hát, bằng chứng khoa học) và liệt kê các vị trí âm thanh thường gặp. Mình sẽ đi vào bài tập cụ thể để tìm ra cảm giác của các vị trí này nha. Khoang…

Quickom Call Center