Close

Author: Nguyễn Duyên

ADAM-MUZIC-hoc-bong-toan-phan-thanh-nhac-am-nhac
Chưa phân loại

Học thanh nhạc xong….thì làm gì?

Đương nhiên việc học là kéo dài cả một đời người, và học thanh nhạc cũng thế. Nhưng nếu bạn đã lựa chọn đích đến là âm nhạc, thì việc xác định rõ lộ trình, cũng như những “tuyến đường” mình sẽ đi là một trong những yếu tố tối

Xem thêm »
ADAM-MUZIC-hoc-am-nhac-online-covid-19-stay-home-stay-safe6
Thanh nhạc

Rung môi (Lip Trills) có tác dụng gì?

Rung môi có lẽ là một luyện thanh phổ biến mà ai cũng làm mỗi khi tham gia vào các lớp học thanh nhạc. Đây là một bài tập ai cũng biết, ai cũng làm, và có lẽ là làm rất nhiều, nhưng tại sao chúng ta cần phải thực

Xem thêm »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Call Now ButtonGọi ngay
X
scroll to top