Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

whistle voice

Giọng sáo (whistle voice) là gì? Cách luyện tập và bí kíp chinh phục giọng sáo

Giọng sáo (whistle voice) là gì? Cách luyện tập và bí kíp chinh phục giọng sáo

Nội dung bài viết Định nghĩa về giọng sáo (whistle voice) Giọng sáo (whistle voice) là quãng giọng cao nhất mà con người có thể hát được. Nằm ở âm khu thứ 5 trong quãng giọng của con người sau giọng siêu trầm (vocal fry), giọng ngực (chest voice hay modal voice), giọng giả thanh…

Quickom Call Center