Tìm kiếm
Close this search box.
ADAM-MUZIC-LOGO-2020-1
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Cung và nửa cung trong âm nhạc là thế nào?

Cung và nửa cung trong âm nhạc là thế nào?

Trong âm nhạc, cung là đơn vị dùng để tính khoảng cách giữa 2 nốt nhạc với nhau. Ở việt nam cứ mỗi bước chúng ta sẽ tính từ nửa cung cộng dần lên, còn ở nước ngoài dùng đại lượng là semitone, tức là nửa cung. Ví dụ: Khoảng cách từ nốt C đến D, ở việt nam chúng ta nói khoảng cách là 1 cung, còn ở nước ngoài sẽ gọi là 2 semitone (2 lần nửa cung), hoặc là 1 tone (1 cung).

Cách tính:

Nhìn lên phím đàn piano, nếu như bạn thấy khoảng cách giữa hai phím đàn không có phím khác ở giữa, thì 2 phím đó cách nhau là nửa cung. Vậy nên nếu chỉ nhìn nốt trắng, ta có thể thấy, khoảng cách từ nốt E – F, và B – C là nửa cung. Các cặp nốt còn lại C – D, D – E, F – G, G – A, A – B là 1 cung.

Nguồn: Freepik

Dấu hóa

Dấu hóa là những ký hiệu có tác dụng thay đổi cao độ ban đầu của nốt nhạc. Dấu hóa có 3 dấu cơ bản là: Dấu thăng, dấu giáng, và dấu bình. 

  • Dấu thăng (Sharp): có tác dụng nâng cao độ của nốt nhạc lên nửa cung.
  • Dấu giáng (Flat): có tác dụng hạ cao độ của nốt nhạc xuống nửa cung.
  • Dấu bình (Natural): có tác dụng trả nốt trở về cao độ ban đầu, làm mất đi tác dụng của dấu thăng và giáng.

Mở rộng: Ngoài 3 dấu cơ bản trên ra, chúng ta còn có các dấu mở rộng thêm như dấu giáng kép, thăng kép. 

Cách sử dụng dấu hóa biểu:

Đối với dấu hóa biểu chúng ta sẽ có 2 cách sử dụng, đó là dấu hóa bất thường, và dấu hóa cố định.

1/ Dấu hóa bất thường

Dấu hóa bất thường là dấu hóa mà đặt cạnh ngay nốt nhạc mà tác giả muốn thay đổi cao độ bất ngờ. Và dấu hóa bất thường sẽ có tác dụng đối với các nốt phải thỏa 3 điều kiện này:

  • Có tác dụng với các cùng cao độ.
  • Chỉ có tác dụng  trong 1 ô nhịp.
  • Đứng sau nó.

Ví dụ:

  • Nốt (1) không bị giáng vì nằm trước nốt có dấu hóa bất thường
  • Nốt (3) sẽ bị giáng vì cùng cao độ với nốt (2) và nằm sau
  • Nốt (4) sẽ không bị giáng vì dù là nốt A nhưng ở cao độ cao hơn nốt bị giáng (2)
  • Nốt (5) không bị giáng vì nằm ở ô nhịp khác nên dấu hóa bất thường không có tác dụng.

Dấu hóa cố định

Dấu hóa cố định là dấu hóa nằm ở mỗi đầu dòng, nghĩa là khi chúng ta gặp những nốt nhạc mà dấu hóa cố định nhắc đến, ta sẽ thăng hoặc giáng nốt nhạc đó ở mọi cao độ. Dấu hóa cố định đại diện cho tone mà ca khúc được viết dựa trên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thang âm trưởng, thang âm thứ, circle of fifth để hiểu rõ hơn nhé. 

Ví dụ:

Trong hình trên, ta thấy có 3 dấu thăng, là 3 dấu F# – C# – G#. Điều đó có nghĩa là nếu như các bạn gặp 3 nốt F C G trong bài thì ta sẽ tăng cao độ 3 nốt đó lên nửa cung.

Mong rằng qua bài viết này, các bạn có cái nhìn rõ hơn về cung và nửa cung trong âm nhạc nhé.

Quickom Call Center